प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

अमरेश कुमार सिह
सर्लाही - ४
बर्ष: 52, पुरुष
स्वतन्त्र
विजयी 20017 मत
नागेन्द्र कुमार
सर्लाही - ४
बर्ष: 69, पुरुष
बर्ष: 26, महिला
राजा राम पासवान
सर्लाही - ४
बर्ष: 47, पुरुष
राम बावु राय
सर्लाही - ४
बर्ष: 66, पुरुष
महेश महतो
सर्लाही - ४
बर्ष: 42, पुरुष
बर्ष: 60, पुरुष
धिरज ठाकुर
सर्लाही - ४
बर्ष: 29, पुरुष
उपेन्द्र राय
सर्लाही - ४
बर्ष: 54, पुरुष
अजित कुमार साह
सर्लाही - ४
बर्ष: 28, पुरुष
हरि श्याम राय
सर्लाही - ४
बर्ष: 39, पुरुष
रामाज्ञा यादव
सर्लाही - ४
बर्ष: 57, पुरुष
बर्ष: 37, पुरुष
बर्ष: 44, पुरुष
बर्ष: 39, पुरुष
दिनेश राय
सर्लाही - ४
बर्ष: 27, पुरुष
सोशिल कुमार सिंह
सर्लाही - ४
बर्ष: 40, पुरुष
गनेश प्रसाद सिंह
सर्लाही - ४
बर्ष: 66, पुरुष
राहुल कुमार सिंह
सर्लाही - ४
बर्ष: 29, पुरुष