प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

बर्ष: 78, पुरुष
नेपाली काँग्रेस
विजयी 25361 मत
बर्ष: 73, पुरुष
बर्ष: 51, पुरुष
प्रविन पौडेल
तनहुँ - १
बर्ष: 31, पुरुष
बर्ष: 52, पुरुष
बर्ष: 35, पुरुष
ताज महमद मिया
तनहुँ - १
बर्ष: 37, पुरुष