प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

योगेश कुमार भट्टराई
ताप्लेजुङ - १
बर्ष: 56, पुरुष
चन्द्र मादेन
ताप्लेजुङ - १
बर्ष: 49, पुरुष
सन्जु कुमार पालुंवा
ताप्लेजुङ - १
बर्ष: 66, पुरुष
विक्रम लिम्वु
ताप्लेजुङ - १
बर्ष: 28, पुरुष
कृष्ण वहादुर लिम्बु
ताप्लेजुङ - १
बर्ष: 56, पुरुष
हरि प्रसाद बराल
ताप्लेजुङ - १
बर्ष: 69, पुरुष