प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

बर्ष: 57, पुरुष
नेपाली काँग्रेस
विजयी 47099 मत
राम कुमार लामा
रामेछाप - १
बर्ष: 51, पुरुष
बाबु राम तामाङग
रामेछाप - १
बर्ष: 38, पुरुष
सुवास घिसिङ
रामेछाप - १
बर्ष: 39, पुरुष
केदार खड्का
रामेछाप - १
बर्ष: 59, पुरुष
धरम बहादुर तामाङ
रामेछाप - १
बर्ष: 53, पुरुष
बर्ष: 58, पुरुष
बिक्रम राना
रामेछाप - १
बर्ष: 59, पुरुष
आङछोङबा शेर्पा
रामेछाप - १
बर्ष: 45, पुरुष
बर्ष: 61, पुरुष