प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

खम बहादुर गर्बुजा
म्याग्दी - १
बर्ष: 57, पुरुष
नेपाली काँग्रेस
विजयी 24021 मत
ओम राज मगर
म्याग्दी - १
बर्ष: 31, पुरुष
विनोद भट्टचन
म्याग्दी - १
बर्ष: 58, पुरुष
नविन जी.सी.
म्याग्दी - १
बर्ष: 31, पुरुष
खील बहादुर बरुवाल
म्याग्दी - १
बर्ष: 47, पुरुष