प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

हिमेश पन्त
धादिङ - १
बर्ष: 25, पुरुष
सुमन तामाङ
धादिङ - १
बर्ष: 29, पुरुष
बर्ष: 62, पुरुष
पुष्कर सेडाई
धादिङ - १
बर्ष: 32, पुरुष
बर्ष: 33, पुरुष
बर्ष: 32, पुरुष
बर्ष: 32, पुरुष
बर्ष: 43, पुरुष
ऋषी खतिवडा
धादिङ - १
बर्ष: 37, पुरुष
बर्ष: 31, पुरुष