प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

संजय कुमार गौतम
बर्दिया - १
बर्ष: 59, पुरुष
नेपाली काँग्रेस
विजयी 30611 मत
ठाकुर सिंह थारु
बर्दिया - १
बर्ष: 48, पुरुष
प्रवेश भुसाल
बर्दिया - १
बर्ष: 29, पुरुष
सोहराव पठान
बर्दिया - १
बर्ष: 61, पुरुष
बर्ष: 38, पुरुष
रामरतन थारु
बर्दिया - १
बर्ष: 46, पुरुष
हरिलाल न्यौपाने
बर्दिया - १
बर्ष: 69, पुरुष