प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

बर्ष: 73, पुरुष
उध्दब अधिकारी
उदयपुर - १
बर्ष: 39, पुरुष
गोपाल राई
उदयपुर - १
बर्ष: 44, पुरुष
बर्ष: 35, पुरुष
बर्ष: 42, पुरुष
बर्ष: 47, पुरुष
गोकर्ण राई
उदयपुर - १
बर्ष: 60, पुरुष
मुकेश सहनि
उदयपुर - १
बर्ष: 35, पुरुष