प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

बर्ष: 58, पुरुष
बर्ष: 37, पुरुष
दिवाकर खनाल
बाँके - २
बर्ष: 64, पुरुष
बाबु खाँ
बाँके - २
बर्ष: 61, पुरुष
लिलौ दर्जी
बाँके - २
बर्ष: 73, पुरुष
समसुल हक राई
बाँके - २
बर्ष: 42, पुरुष
बर्ष: 33, पुरुष
बिधा शर्मा
बाँके - २
बर्ष: 43, महिला
राहुल जयसवाल
बाँके - २
बर्ष: 27, पुरुष