प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

बर्ष: 67, पुरुष
नेपाली काँग्रेस
विजयी 2575 मत