प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

बर्ष: 59, पुरुष
नेपाली काँग्रेस
विजयी 27297 मत
सुरज लिम्वु
मोरङ - १
बर्ष: 38, पुरुष
बर्ष: 57, पुरुष
निलु लिम्बु
मोरङ - १
बर्ष: 33, महिला
बर्ष: 40, पुरुष
बर्ष: 35, महिला
बर्ष: 29, महिला