प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

बर्ष: ६५, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
बर्ष: ६२, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
देवराम यादव
सुनसरी - ४
बर्ष: ४९, पुरुष
गुलाबचन मुसहर
सुनसरी - ४
बर्ष: ४६, पुरुष
बर्ष: ५२, पुरुष
समिर मंसुरी
सुनसरी - ४
बर्ष: ४४, पुरुष
धिरज वर्मा
सुनसरी - ४
बर्ष: २९, पुरुष
केशव उराँव
सुनसरी - ४
बर्ष: ५८, पुरुष
फेकन दास मोची
सुनसरी - ४
बर्ष: ६२, पुरुष
बर्ष: ४१, पुरुष
खालिद हुसेन हक
सुनसरी - ४
बर्ष: ६६, पुरुष
बर्ष: ४८, पुरुष
केशव कार्की
सुनसरी - ४
बर्ष: ३४, पुरुष
बर्ष: ५२, पुरुष
बर्ष: ४२, पुरुष
बर्ष: ३२, पुरुष
बर्ष: ४२, पुरुष
कुमार राई
सुनसरी - ४
बर्ष: ३९, पुरुष
गोपाल नेपाल
सुनसरी - ४
बर्ष: ४६, पुरुष