प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

बर्ष: 52, पुरुष
नेपाली काँग्रेस
विजयी 34161 मत
अजय कुमार
रौतहट - ४
बर्ष: 60, पुरुष
राजिव बछार
रौतहट - ४
बर्ष: 32, पुरुष
बर्ष: 29, पुरुष
विनोद पासवान
रौतहट - ४
बर्ष: 47, पुरुष
बर्ष: 48, पुरुष
बर्ष: 67, पुरुष
हरेन्द्र झा
रौतहट - ४
बर्ष: 39, पुरुष
अबिरल घिमिरे
रौतहट - ४
बर्ष: 26, पुरुष
बर्ष: 38, महिला
बर्ष: 34, पुरुष
बर्ष: 76, पुरुष