प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

बर्ष: 47, पुरुष
बर्ष: 35, पुरुष
जुनु माखिम
इलाम - २
बर्ष: 56, महिला