प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

दीपक बोहरा
रूपन्देही - ३
बर्ष: 71, पुरुष
बाल कृष्ण खाँण
रूपन्देही - ३
बर्ष: 62, पुरुष
तुल्‍सी प्रसाद थारु
रूपन्देही - ३
बर्ष: 37, पुरुष
प्रमोद कुमार राउत
रूपन्देही - ३
बर्ष: 43, पुरुष
प्रख्यात वन्जाडे
रूपन्देही - ३
बर्ष: 47, पुरुष
केशव विक्रम खडका
रूपन्देही - ३
बर्ष: 60, पुरुष
मोजीब अलि मुसलमान
रूपन्देही - ३
बर्ष: 38, पुरुष
तेज कुमारी आले
रूपन्देही - ३
बर्ष: 42, महिला
सरु वि. क.
रूपन्देही - ३
बर्ष: 34, महिला
गुडिया पथरकट्ट
रूपन्देही - ३
बर्ष: 45, महिला
इशरात अली फकीर
रूपन्देही - ३
बर्ष: 32, पुरुष
बर्ष: 26, पुरुष
राजिव शाही
रूपन्देही - ३
बर्ष: 36, पुरुष
लाल वहादुर राना
रूपन्देही - ३
बर्ष: 38, पुरुष
देव राज न्‍यौपाने
रूपन्देही - ३
बर्ष: 49, पुरुष
रमेश गैरे
रूपन्देही - ३
बर्ष: 40, पुरुष
नबाब मुसलमान
रूपन्देही - ३
बर्ष: 40, पुरुष
नारायण प्रसाद शर्मा
रूपन्देही - ३
बर्ष: 53, पुरुष
घनश्याम भट्टराई
रूपन्देही - ३
बर्ष: 41, पुरुष
जिव कान्त काफले
रूपन्देही - ३
बर्ष: 45, पुरुष