प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

दुर्गा पौडेल
प्युठान - १
बर्ष: 51, महिला
मन बहादुर पुन
प्युठान - १
बर्ष: 46, पुरुष
बर्ष: 34, पुरुष