प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

बर्ष: 47, पुरुष
चन्दन वस्याल
लमजुङ - १
बर्ष: 28, पुरुष