प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

दल रावल
हुम्ला - १
बर्ष: 51, पुरुष