प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

नन्दराम देवकोटा
रूकुम पश्चिम - १
बर्ष: 50, पुरुष
तारक के.सी.
रूकुम पश्चिम - १
बर्ष: 33, पुरुष
दिपक कुमार मल्ल
रूकुम पश्चिम - १
बर्ष: 55, पुरुष
राजन पाण्डे
रूकुम पश्चिम - १
बर्ष: 26, पुरुष
हरी बहादुर पुन
रूकुम पश्चिम - १
बर्ष: 45, पुरुष