प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

बर्ष: 72, पुरुष
नेपाली काँग्रेस
विजयी 35224 मत
बर्ष: 42, पुरुष
सरोज नेपाल
मोरङ - ६
बर्ष: 31, पुरुष
बलराम खवास
मोरङ - ६
बर्ष: 46, पुरुष
बर्ष: 45, पुरुष
शुशिल खड्का
मोरङ - ६
बर्ष: 27, पुरुष
बर्ष: 56, पुरुष