प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

कैलाश कुमार मल्ल
रूकुम पूर्व - १
बर्ष: 47, पुरुष
चन्द्रराज झाक्री
रूकुम पूर्व - १
बर्ष: 44, पुरुष
खिम बहादुर खत्री
रूकुम पूर्व - १
बर्ष: 61, पुरुष
रतन बहादुर बुढा
रूकुम पूर्व - १
बर्ष: 65, पुरुष
बल बहादुर बुढा
रूकुम पूर्व - १
बर्ष: 51, पुरुष