प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

लालविर चौधरी
बर्दिया - २
बर्ष: 67, पुरुष
स्वतन्त्र
विजयी 26520 मत
विनय रावल
बर्दिया - २
बर्ष: 45, पुरुष
ओम प्रकाश बसौला
बर्दिया - २
बर्ष: 37, पुरुष
बर्ष: 25, पुरुष