प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

बर्ष: 80, पुरुष
खिमानन्द कँडेल
बाग्लुङ - १
बर्ष: 42, पुरुष
बर्ष: 46, पुरुष
शिवलाल सापकोटा
बाग्लुङ - १
बर्ष: 61, पुरुष