प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

तारा लामा तामाङ
कञ्चनपुर - १
बर्ष: 49, पुरुष
नन्द कुमार राना
कञ्चनपुर - १
बर्ष: 47, पुरुष
देब राज जोशी
कञ्चनपुर - १
बर्ष: 28, पुरुष
जगत वहादुर सायर
कञ्चनपुर - १
बर्ष: 37, पुरुष
खेम सुवेदी
कञ्चनपुर - १
बर्ष: 66, पुरुष
नन्‍दा देवी जोशी
कञ्चनपुर - १
बर्ष: 56, महिला
हरिना देवी भट्ट
कञ्चनपुर - १
बर्ष: 54, महिला