प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

लझ्मी महतो काेइरी
महोत्तरी - १
बर्ष: 58, पुरुष
पोषण बहादुर थापा
महोत्तरी - १
बर्ष: 44, पुरुष
राज किशोर साह
महोत्तरी - १
बर्ष: 40, पुरुष
पुजा घिमिरे
महोत्तरी - १
बर्ष: 29, महिला
बर्ष: 66, पुरुष
जय कुमार साह
महोत्तरी - १
बर्ष: 30, पुरुष
गनेश वहादुर आले
महोत्तरी - १
बर्ष: 51, पुरुष
बर्ष: 53, पुरुष
केशव कुमार पोखरेल
महोत्तरी - १
बर्ष: 48, पुरुष
मनोज कुमार महतो
महोत्तरी - १
बर्ष: 35, पुरुष
राम प्रगास महतो
महोत्तरी - १
बर्ष: 35, पुरुष
शिव बहादुर खड्रका
महोत्तरी - १
बर्ष: 60, पुरुष