प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

गंगा राम चौधरी
कैलाली - ३
बर्ष: 44, पुरुष
बर्ष: 34, पुरुष
रमेश आचार्य
कैलाली - ३
बर्ष: 37, पुरुष
बर्ष: 37, महिला