प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

बर्ष: 61, पुरुष
नेपाली काँग्रेस
विजयी 26166 मत
अनिश अंसारी
सप्तरी - ३
बर्ष: 68, पुरुष
राम चन्द्र साह
सप्तरी - ३
बर्ष: 61, पुरुष
रामवावु रजक
सप्तरी - ३
बर्ष: 39, पुरुष
नवीन मण्डल
सप्तरी - ३
बर्ष: 40, पुरुष
मखबुल मियाँ
सप्तरी - ३
बर्ष: 53, पुरुष
सीताराम खंग
सप्तरी - ३
बर्ष: 66, पुरुष
बर्ष: 66, पुरुष
सिता राम मंडल
सप्तरी - ३
बर्ष: 55, पुरुष
बर्ष: 42, पुरुष
बर्ष: 60, पुरुष
बर्ष: 42, पुरुष
श्रीकान्त राउत
सप्तरी - ३
बर्ष: 39, पुरुष