प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

विधा भटटराई
कास्की - २
बर्ष: 49, महिला
महादेव गुरुङ
कास्की - २
बर्ष: 66, पुरुष
ऋगेन्द्र गिरी
कास्की - २
बर्ष: 34, पुरुष
शिरिष गुरुङ
कास्की - २
बर्ष: 36, महिला
महेन्द्र शर्मा
कास्की - २
बर्ष: 52, पुरुष
तारानाथ सुवेदी
कास्की - २
बर्ष: 78, पुरुष
जमुना शर्मा
कास्की - २
बर्ष: 32, महिला
गिता नाथ
कास्की - २
बर्ष: 35, महिला