प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

बर्ष: 58, पुरुष
नेपाली काँग्रेस
विजयी 30391 मत
मेनुका ठकुरी
सिन्धुली - १
बर्ष: 31, महिला
धन कुमार राई
सिन्धुली - १
बर्ष: 29, पुरुष
सोम नाथ अधिकारी
सिन्धुली - १
बर्ष: 36, पुरुष
चित्र लाल श्रेष्ठ
सिन्धुली - १
बर्ष: 41, पुरुष
राम हरी वुढाथोकी
सिन्धुली - १
बर्ष: 69, पुरुष
कृष्ण हरी पौडेल
सिन्धुली - १
बर्ष: 52, पुरुष
डम्वर बहादुर वि. क.
सिन्धुली - १
बर्ष: 29, पुरुष