प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

बर्ष: 61, पुरुष
दिनेश हुमागाई
काभ्रे - २
बर्ष: 45, पुरुष
यसु आले मगर
काभ्रे - २
बर्ष: 42, पुरुष
मनोज पण्डित
काभ्रे - २
बर्ष: 43, पुरुष
बर्ष: 61, पुरुष
बर्ष: 39, पुरुष
अचम्म लामा
काभ्रे - २
बर्ष: 28, पुरुष
बर्ष: 48, पुरुष
कृष्ण खत्री
काभ्रे - २
बर्ष: 41, पुरुष