प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

मंगल प्रसाद गुप्‍ता
कपिलवस्तु - ३
बर्ष: 77, पुरुष
अभिषेक प्रताप शाह
कपिलवस्तु - ३
बर्ष: 40, पुरुष
प्रकाश रजौरिया
कपिलवस्तु - ३
बर्ष: 49, पुरुष
ईश्वर दयाल मिश्र
कपिलवस्तु - ३
बर्ष: 56, पुरुष
नरसिहं चौधरी
कपिलवस्तु - ३
बर्ष: 70, पुरुष
दिपक बेल्वसे
कपिलवस्तु - ३
बर्ष: 29, पुरुष
राम चन्द्र कोरी
कपिलवस्तु - ३
बर्ष: 45, पुरुष
केश बहादुर थापा
कपिलवस्तु - ३
बर्ष: 79, पुरुष
यम नाथ उपाध्याय
कपिलवस्तु - ३
बर्ष: 32, पुरुष
गीता शुक्‍ला
कपिलवस्तु - ३
बर्ष: 58, महिला
मनी राम कोहार
कपिलवस्तु - ३
बर्ष: 50, पुरुष
बर्ष: 49, पुरुष
बालाजी चौधरी कुर्मी
कपिलवस्तु - ३
बर्ष: 55, पुरुष
आरती रजौरिया भुसाल
कपिलवस्तु - ३
बर्ष: 38, महिला
बर्ष: 42, पुरुष
बिनोद कुमार कोरी
कपिलवस्तु - ३
बर्ष: 47, पुरुष
बर्ष: 45, पुरुष
गणेश कुमार जि सी
कपिलवस्तु - ३
बर्ष: 57, पुरुष