प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

टोप बहादुर रायमाझी
अर्घाखाँची - १
बर्ष: 60, पुरुष
पुष्पा भुसाल (गौतम)
अर्घाखाँची - १
बर्ष: 61, महिला
हरी प्रसाद भुसाल
अर्घाखाँची - १
बर्ष: 33, पुरुष
नेत्र बहादुर थापा
अर्घाखाँची - १
बर्ष: 45, पुरुष
दुर्गा वन्जाडे
अर्घाखाँची - १
बर्ष: 35, पुरुष
पूर्ण बहादूर थापा
अर्घाखाँची - १
बर्ष: 51, पुरुष
पीताम्बर अर्याल
अर्घाखाँची - १
बर्ष: 33, पुरुष
सुतेज दुवाल
अर्घाखाँची - १
बर्ष: 34, पुरुष
मधु बहादुर सारु
अर्घाखाँची - १
बर्ष: 52, पुरुष
खलिल मियाँ
अर्घाखाँची - १
बर्ष: 52, पुरुष