प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

बर्ष: 40, पुरुष
भरत पराजुली
मकवानपुर - २
बर्ष: 54, पुरुष
राजन मैनाली
मकवानपुर - २
बर्ष: 57, पुरुष
जीवन स्‍याङतान
मकवानपुर - २
बर्ष: 40, पुरुष
तुला बहादुर लामा
मकवानपुर - २
बर्ष: 46, पुरुष
प्रदिप कालाखेती
मकवानपुर - २
बर्ष: 33, पुरुष