प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

राजन कुँवर
अछाम - १
बर्ष: 46, पुरुष
बर्ष: 60, पुरुष
बर्ष: 32, पुरुष
हिकमत कुवँर
अछाम - १
बर्ष: 43, पुरुष