प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

बासु देव घिमिरे
रूपन्देही - ५
बर्ष: 54, पुरुष
भरत कुमार शाह
रूपन्देही - ५
बर्ष: 68, पुरुष
चन्द्रशेखर सोनार
रूपन्देही - ५
बर्ष: 38, पुरुष
भिष्म कुमार राना
रूपन्देही - ५
बर्ष: 46, पुरुष
शब्बीर अहमद खाँ
रूपन्देही - ५
बर्ष: 59, पुरुष
भैर बहादुर थापा मगर
रूपन्देही - ५
बर्ष: 57, पुरुष
पम्फा सिंजाली
रूपन्देही - ५
बर्ष: 36, महिला
सन्नी खान
रूपन्देही - ५
बर्ष: 29, पुरुष
भानुभक्त भण्डारी
रूपन्देही - ५
बर्ष: 56, पुरुष
कृष्ण उपाध्या
रूपन्देही - ५
बर्ष: 56, पुरुष
हिम लाल पाण्‍डे
रूपन्देही - ५
बर्ष: 34, पुरुष
अब्दुल लजीम मुसलमान
रूपन्देही - ५
बर्ष: 55, पुरुष
कलिमुल्लाह मुसलमान
रूपन्देही - ५
बर्ष: 47, पुरुष
बर्ष: 65, पुरुष
राम प्रसाद घिमिरे
रूपन्देही - ५
बर्ष: 54, पुरुष
अव्वु हरेरा मुसलमान
रूपन्देही - ५
बर्ष: 56, पुरुष
केशव राज पौडेल
रूपन्देही - ५
बर्ष: 37, पुरुष