प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

बर्ष: 63, पुरुष
नेपाली काँग्रेस
विजयी 25448 मत
मनोज कुमार साह
महोत्तरी - ४
बर्ष: 47, पुरुष
शिवजी यादव
महोत्तरी - ४
बर्ष: 65, पुरुष
सुबराती मंसुर
महोत्तरी - ४
बर्ष: 56, पुरुष
महेन्‍द्र मण्‍डल
महोत्तरी - ४
बर्ष: 43, पुरुष
बर्ष: 69, पुरुष
दिलिप राम
महोत्तरी - ४
बर्ष: 26, पुरुष
विजय कुमार साह
महोत्तरी - ४
बर्ष: 38, पुरुष
राम दुलार मंडल
महोत्तरी - ४
बर्ष: 45, पुरुष
बर्ष: 59, पुरुष
रामजी राय
महोत्तरी - ४
बर्ष: 52, पुरुष
बर्ष: 45, पुरुष
सुधिर कुमार यादव
महोत्तरी - ४
बर्ष: 39, पुरुष