प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

सरेश नेपाल
सिन्धुपाल्चोक - १
बर्ष: 61, पुरुष
दिनेश श्रेष्‍ठ
सिन्धुपाल्चोक - १
बर्ष: 36, पुरुष
नारायण पाण्डे
सिन्धुपाल्चोक - १
बर्ष: 66, पुरुष
राम कुमार जि.सी
सिन्धुपाल्चोक - १
बर्ष: 38, पुरुष
मुकुन्द श्रेष्ठ
सिन्धुपाल्चोक - १
बर्ष: 30, पुरुष
दावा लामा
सिन्धुपाल्चोक - १
बर्ष: 34, पुरुष
डिवी सिंह लामा
सिन्धुपाल्चोक - १
बर्ष: 33, पुरुष
ग्याल्जेन शेर्पा
सिन्धुपाल्चोक - १
बर्ष: 42, पुरुष
हरि लक्ष्मी दनेखू
सिन्धुपाल्चोक - १
बर्ष: 38, महिला
सोम नोर्बु शेर्पा
सिन्धुपाल्चोक - १
बर्ष: 38, पुरुष
बिष्णु प्रसाद पौडेल
सिन्धुपाल्चोक - १
बर्ष: 43, पुरुष