प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

बर्ष: 54, पुरुष
नेपाली काँग्रेस
विजयी 24239 मत
महेश बस्नेत
भक्तपुर - २
बर्ष: 47, पुरुष
अनुराधा थापा मगर
भक्तपुर - २
बर्ष: 40, महिला
साजन वि.क.
भक्तपुर - २
बर्ष: 29, पुरुष
मोहन के.सी
भक्तपुर - २
बर्ष: 65, पुरुष
उमेश श्रेष्‍ठ
भक्तपुर - २
बर्ष: 44, पुरुष
बर्ष: 43, पुरुष
सुर्वण थापा
भक्तपुर - २
बर्ष: 44, पुरुष
बर्ष: 40, पुरुष
बर्ष: 61, पुरुष
राजेश बाडे
भक्तपुर - २
बर्ष: 35, पुरुष
आनन्द कार्की
भक्तपुर - २
बर्ष: 38, पुरुष
राजु श्रेष्ठ
भक्तपुर - २
बर्ष: 48, पुरुष
शिव लाल रोकाया
भक्तपुर - २
बर्ष: 51, पुरुष
कल्प दिप राई
भक्तपुर - २
बर्ष: 47, पुरुष
मिना कुमारी वाला
भक्तपुर - २
बर्ष: 41, महिला
मोक्टो तामाङ
भक्तपुर - २
बर्ष: 51, महिला
सुमन कार्की
भक्तपुर - २
बर्ष: 41, पुरुष
चम्पा बोगती
भक्तपुर - २
बर्ष: 39, महिला
रञ्जु के.सी
भक्तपुर - २
बर्ष: 47, महिला
दिनेश प्रजापती
भक्तपुर - २
बर्ष: 51, पुरुष
प्रमिला थापा
भक्तपुर - २
बर्ष: 46, महिला