प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

शेरधन राई
भोजपुर - १
बर्ष: 51, पुरुष
बर्ष: 48, पुरुष
बर्ष: 57, पुरुष
शक्ति राज राई
भोजपुर - १
बर्ष: 43, पुरुष
महेश योञ्जन
भोजपुर - १
बर्ष: 56, पुरुष