प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

मोहन बहादुर बस्नेत
सिन्धुपाल्चोक - २
बर्ष: 64, पुरुष
नेपाली काँग्रेस
विजयी 39381 मत
शेर बहादुर तामाङग
सिन्धुपाल्चोक - २
बर्ष: 53, पुरुष
नर सिं श्रेष्ठ
सिन्धुपाल्चोक - २
बर्ष: 59, पुरुष
माया गुरुङ्ग
सिन्धुपाल्चोक - २
बर्ष: 42, महिला
ध्रुव प्रसाद पराजुली
सिन्धुपाल्चोक - २
बर्ष: 56, पुरुष
कर्णविर स्यांवु लामा
सिन्धुपाल्चोक - २
बर्ष: 36, पुरुष
मंगल सिं तामाङ
सिन्धुपाल्चोक - २
बर्ष: 39, पुरुष
दिलीप वि.क.
सिन्धुपाल्चोक - २
बर्ष: 43, पुरुष
लक्ष्मी प्रसाद कुसी
सिन्धुपाल्चोक - २
बर्ष: 49, पुरुष
बद्री प्रसाद चौलागाई
सिन्धुपाल्चोक - २
बर्ष: 47, पुरुष