प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

बर्ष: 42, पुरुष
वीर वंश वैठा
सर्लाही - २
बर्ष: 58, पुरुष
विकेश महतो
सर्लाही - २
बर्ष: 35, पुरुष
जय करण महतो
सर्लाही - २
बर्ष: 31, पुरुष
सतिश कुमार चौधरी
सर्लाही - २
बर्ष: 28, पुरुष
बर्ष: 54, पुरुष
राम नाथ साह
सर्लाही - २
बर्ष: 42, पुरुष
शुसिला कुमारी
सर्लाही - २
बर्ष: 33, महिला
बर्ष: 51, पुरुष
मनोज कुमार साह
सर्लाही - २
बर्ष: 31, पुरुष
बर्ष: 51, पुरुष
श्रवण साह
सर्लाही - २
बर्ष: 27, पुरुष