प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

बर्ष: 55, पुरुष
बर्ष: 49, पुरुष
राज कुमार पासवान
सर्लाही - ३
बर्ष: 43, पुरुष
भवानी घिमिरे
सर्लाही - ३
बर्ष: 44, महिला
ईन्द्र मान वाइवा
सर्लाही - ३
बर्ष: 53, पुरुष
कृष्ण राय यादव
सर्लाही - ३
बर्ष: 25, पुरुष
राम विहारी महतो
सर्लाही - ३
बर्ष: 51, पुरुष
ओम प्रसाद मैनाली
सर्लाही - ३
बर्ष: 42, पुरुष
श्‍याम बावु यादव
सर्लाही - ३
बर्ष: 33, पुरुष
बर्ष: 48, पुरुष
बर्ष: 26, पुरुष