प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

बर्ष: 62, पुरुष
गणेश पौडेल
रूपन्देही - २
बर्ष: 27, पुरुष
केशव बहादुर थापा मगर
रूपन्देही - २
बर्ष: 52, पुरुष
रुप सिंह थापा
रूपन्देही - २
बर्ष: 62, पुरुष
प्रदिप ज्ञवाली
रूपन्देही - २
बर्ष: 39, पुरुष
दिपक थापा
रूपन्देही - २
बर्ष: 38, पुरुष
हरि सुन्दर बासी
रूपन्देही - २
बर्ष: 41, पुरुष
नमा देबी गौतम जैसी
रूपन्देही - २
बर्ष: 48, महिला
राजु शाही
रूपन्देही - २
बर्ष: 43, पुरुष
केशब बस्याल
रूपन्देही - २
बर्ष: 30, पुरुष
विष्णु विश्‍वकर्मा
रूपन्देही - २
बर्ष: 45, पुरुष
सुरेन्द्र भारी
रूपन्देही - २
बर्ष: 38, पुरुष
तुलसी राम यादव
रूपन्देही - २
बर्ष: 26, पुरुष
तारा घिमिरे
रूपन्देही - २
बर्ष: 40, महिला
टोप नारायण पौडेल
रूपन्देही - २
बर्ष: 45, पुरुष