प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

मन्जु शर्मा
बाग्लुङ - २
बर्ष: 48, महिला
तिला खत्री
बाग्लुङ - २
बर्ष: 41, महिला
बर्ष: 56, पुरुष
बर्ष: 56, पुरुष