प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

मानबीर राई
सोलुखुम्बु - १
बर्ष: 52, पुरुष
बल बहादुर के.सी
सोलुखुम्बु - १
बर्ष: 69, पुरुष
लाक्पा शेर्पा
सोलुखुम्बु - १
बर्ष: 40, पुरुष
तारानाथ कटेल
सोलुखुम्बु - १
बर्ष: 55, पुरुष
सौविर राई (थुलुङ्ग)
सोलुखुम्बु - १
बर्ष: 40, पुरुष
लामु शेर्पा
सोलुखुम्बु - १
बर्ष: 26, महिला