प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

दिपक गिरी
दाङ - ३
बर्ष: 60, पुरुष
नेपाली काँग्रेस
विजयी 36911 मत
बर्ष: 30, पुरुष
बर्ष: 56, पुरुष
बर्ष: 54, पुरुष
बर्ष: 38, पुरुष
बर्ष: 49, पुरुष
बर्ष: 36, पुरुष
बर्ष: 35, पुरुष