प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

बर्ष: 56, पुरुष
सुदिन शाक्य
ललितपुर - २
बर्ष: 45, पुरुष
बर्ष: 39, पुरुष
सुरेश महर्जन
ललितपुर - २
बर्ष: 40, पुरुष
राज वीर डंगोल
ललितपुर - २
बर्ष: 49, पुरुष
बिकास शाक्य
ललितपुर - २
बर्ष: 42, पुरुष
निरज भक्त माथेमा
ललितपुर - २
बर्ष: 39, पुरुष
सुरोज अवाले
ललितपुर - २
बर्ष: 41, पुरुष
हेरा काजी अवाले
ललितपुर - २
बर्ष: 52, पुरुष
शिव पौडेल
ललितपुर - २
बर्ष: 45, पुरुष
संजीव चौधरी
ललितपुर - २
बर्ष: 40, पुरुष
निरञ्जन गणेश
ललितपुर - २
बर्ष: 55, पुरुष
राधिका सुवेदी
ललितपुर - २
बर्ष: 45, महिला
बर्ष: 49, महिला
ऋषि राज भेटवाल
ललितपुर - २
बर्ष: 48, पुरुष