प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

बर्ष: 50, पुरुष
बर्ष: 60, पुरुष
कुन्ती शर्मा
बाँके - १
बर्ष: 32, महिला