प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

रमेश रिजाल
पर्सा - ४
बर्ष: 65, पुरुष
नेपाली काँग्रेस
विजयी 31224 मत
बर्ष: 41, पुरुष
बर्ष: 66, पुरुष
बर्ष: 44, पुरुष
बर्ष: 78, पुरुष
बर्ष: 36, पुरुष
जज अहमद
पर्सा - ४
बर्ष: 41, पुरुष