प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

बर्ष: 52, पुरुष
नेपाली काँग्रेस
विजयी 39624 मत
राधा थापा
झापा - १
बर्ष: 70, महिला
बर्ष: 25, पुरुष
बर्ष: 45, पुरुष
बर्ष: 54, पुरुष
बर्ष: 38, महिला